Årsmöte

Från Ordföranden...

 

En delvis ny styrelse har bildats i och med årsmötet.

Jag vill passa på att tacka avgående styrelseledamöter och suppleanter för goda insatser genom åren, samtidigt hälsar jag nya ledamöter och suppleanter välkomna!

 

Utan ideellt föreningsarbete kommer en förening som Sydwelsh inte att kunna finnas till, särskilt utmanande blir det när vi som medlemmar är så geografiskt utspridda som vi är.

Jag uppmanar därför till eftertanke "Vad kan jag bidra med"? Kanske en gång hoppa över behovet att ställa ut på Bjärsjölagård och istället hjälpa till med organisation och genomförande.

 

Med detta tillönskar jag alla många lyckliga fölningar och en trevlig sommar, vi ses på Bjärsjölagård i juli!

 

Christer Nilsson, ordf

Copyright @ SydWelsh. All rättigheter reserverade inkl bilder.

Webmaster Sunt Hästförnuft