Engelska ridklasser

Engelska ridklasser

Här ser du exempel på ridprogram för några engelska ridklasser. Mer information hittar du på Svenska Welshponny & Cobföreningens hemsida!

Lead rein

Öppen för:  Welsh sektion A eller B, sto eller valack inte högre än 122 cm.

Ryttare måste ha fyllt 3 år men inte fyllt 9 år.


Ekipaget består av ponny, ryttare samt en ledare som dock bara ska vara med som en säkerhetsåtgärd. Det är barnet som ska rida och ledaren ska inte påverka ponnyn.


Ponnyn ska ridas på ett passande bett, där tyglarna går direkt från bettet till ryttarens hand. Ledtygeln ska fästas i nosgrimman. Inga extra inspänningstyglar får användas, endast ett handtag är tillåtet att fästas på sadeln. Ledaren ska vara prydligt klädd.


Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav samt halt och stillastående på lång tygel.


First ridden

Öppen för sektion A eller B, ston eller valacker ej högre än 128 cm.

Ryttare får deltaga t.o.m. det år denne fyller 12 år.


Ponnyn rids på passande bett. Ponnyn ska inte galoppera utom i den individuella uppvisningen.


Klassen genomförs enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt samt en individuell uppvisning där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel.


Welsh Mountain Open

Gäller för alla Open-klasser


Samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.Antal besökare

Copyright @ SydWelsh. All rättigheter reserverade inkl bilder.

Webmaster Bo Svensson