Styrelsen

Styrelsen 2020


Ordförande:

Janni Wivel

Mala 3306

280 20 Bjärnum

0709-180937

ordf@sydwelsh.com


Vice ordförande:

Tina Larsson

Åvarpsvägen 26

26772 Billesholm

0737-419194

viceordf@sydwelsh.com


Sekreterare:

Annika Persdotter Nilsson

Humlamaden 579

247 96 Veberöd

0701-411763

sekr@sydwelsh.com


Kassör:

Kerstin Gustafsson

Trubbaluntans Väg 95

298 91 Tollarp

070-5485594

kerstin@jakt-fritid.com


Ordinarie ledamöter:

Åsa Beckman

Boarpsvägen 316

298 94 Linderöd

0708-802448

asa@8directions.se

Suppleanter:

Maria Linder

Västerstad Hästgård 7137

242 97 Hörby

0707-143593

maria.linder@horby.se


Helen Johansson


Susanne Andersson


Revisor:

Madeleine TerneValberedning:

Karolina Hafdell, sammankallande

Ingrid Andersson, ej sammankallande
SydWelsh Bankgiro: 5277-5426


IBAN nr: SE96 8000 0831 4340 3226


BIC: SWEDSESS

Antal besökare

Copyright @ SydWelsh. All rättigheter reserverade inkl bilder.

Webmaster Bo Svensson